Jdi na obsah Jdi na menu
 


2 Nový zákon

KNIHY NOVÉHO ZÁKONA

Matouš

Marek

Lukáš

Jan

Skutky

Římanům

1.Korintským

2.Korintským

Galatským

Efezským

Židům

Jakubův

1. Petrův

1. Janův

Zjevení

 

Matouš        
O trojím půstu Mt 4,1-11 2015 pdf  
Po Vánocích Mt 4,2-17 2016 pdf mp3
Blaze těm, kteří pláčou Mt 5,4 2015 pdf  
Blaze mírným Mt 5,5 2015 pdf  
Nehněvejte se Mt 5,21-24 2015 pdf  
Buďte pravdiví Mt 5,33-37 2016 pdf mp3
I malá víra stačí Mt 14,30-31 2016 pdf mp3
Pracujme s důvěrou v Pána vinice Mt 20,1-17 2015 pdf  
O vzájemném odpuštění Mt 18,23-35 2016 pdf mp3
Řády sborového života Mt 18, Ez 33,7-9 2016 pdf mp3
Miluj Boha i bližního svého Mt 22,34-36 2015 pdf  
O večeři Páně Mt 26,26-29 2016 pdf mp3
         

Marek

       
Počátek evangelia Ježíše Krista Mk 1,1-8 2015 pdf  
O opravdovém pokání a správném křtu Mk 1,1-8

2015

pdf  
Ježíšův křest a zjevení Boží Trojice Mk 1,9-11 2015 pdf  
Ježíš zvítězil nad Satanem Mk 1,12-13 2015 pdf  
Kristus se blíží – připravme se na to Mk 1,14-15 2016 pdf mp3
Když hladovíme po Bohu Mk 2,18-22 2016 pdf mp3
Jak málo stačí k nasycení zástupů Mk 6,30-44 2016 pdf mp3
Pane Ježíši, pověz nám o svém slavném příchodu Mk 13,24-37 2016 pdf mp3
         

 

         
Lukáš        
Věřme v Ježíšovo neposkvrněné početí L 1,26-38 2016 pdf mp3
Velký Bůh pro malé lidi L 2,1-7 2015 pdf  
Nebojte se, radujte se, žijte v pokoji L 2,8-20 2015 pdf mp3
Setkání s Kristem – den D pro Simeona… a pro nás L 2,25-35 2016 pdf není
Ježíš Kristus – spása, světlo, zjevení a sláva, Ale také kámen úrazu L 2,25-35 2016 pdf mp3
Potřebujeme vás L 2,36-38 2015 pdf  
Dílo Ducha svatého nás obepíná L 4,16-30 2016 pdf  mp3
O pevném odhodlání a trpělivosti našeho Spasitele L 9,51-56 2016 pdf mp3
Kdo je blázen L 12,13-21 2015 pdf  
Co ti brání, abys vešel do Božího království? L 13,22-27 2016 pdf mp3
Kázání na ekumenických bohoslužbách L 15,11-24 2017 pdf  
Služebníci neužiteční L 17,7-10 2016 pdf mp3
Žádný hřích není pro Ježíše tak velký, aby ho nemohl odpustit L 19,1-10 2016 pdf mp3
Dva léky na novoroční nejistotu L 19,28-40 2017 pdf mp3
         
Jan        
Jsi znovuzrozený? J 3,1-15 2017 pdf mp3
O vzájemné službě očišťování J 13,1-17 2015 pdf  
Nová šance J 12,1-8 2015 pdf  
Velký Pátek: Pastýři náš, my tvé ovečky… J 10,14-18 2016 pdf mp3
Blahoslavená víra – Neděle vzkříšení J 20,24-29   pdf mp3

 

Skutky        
Stojíme o nová vylití Ducha svatého Sk 2,1-12 2015 pdf --
O vytrvalé modlitbě Sk 2,42d 2015 pdf  
Držte se společenství Sk 2,42b 2015 pdf  
Čtyři argumenty proti vzkříšení Ježíše Krista Sk 10,34-44 2015 pdf  
         

 

Římanům        
Vítězství nad hříchem Ř 6,1-14 2016 pdf mp3
         
1. Korintským        
Komu patříš, toho uctívej 1K 10,14-22 2016 pdf mp3
         
2. Korintským        
Oddělte se 2K 6,14-7,1 2015 pdf  
Čtyři argumenty proti vzkříšení Ježíše Krista        

 

Galatským        
Kristus nás vysvobodil ze zlého věku Ga 1,1-5 2015 pdf  
Duch svatý – Dárce a posvětitel nového života Ga 5,16-25 2016 pdf mp3
Ovoce Božího Ducha Ga 5,22-23 2015 pdf  

Efezským

Kdyby Pán Ježíš na nebe nevystoupil 2015   pdf  
Duch svatý - víš, s kým máš tu čest? 2016 Ef 4,30 pdf mp3
         

Židům

Čtyři dobré rady do nového roku Žd 10,15-25 2015 pdf  
Kdyby Pán Ježíš na nebe nevstoupil 1 Žd 7,23-27 2015 pdf  
         

Jakubův

Víra bez skutků Jk 2,1-17 2015 pdf  
Jazyk, velké zlo nebo velké dobro? Jk 3,1-12 2015 pdf  
Přátelství se světem nebo přátelství s Bohem Jk 4,1-10 2015 pdf  
Je někdo z vás nemocen? Jk 5,13-18 2015 pdf  

 

1. Petrův

Kdo opravdu jsi 1Pt 1,1-2 2015 pdf  
Jsi pevně ukotvený? 1Pt 1,3-5 2015 pdf  
Křesťané všech zemí, radujte se 1Pt 1,1-5 2015 pdf  
Kžesťané, žijte zde na zemi, jako byste byli už v nebi 1Pt 1,13-16 2015 pdf mp3
Vy, Bohem vykoupení, bojte se Boha 1Pt 1,17-21 2016 pdf mp3
Žijte podle toho, kým jste 1Pt 1,22-2,3 2016 pdf mp3
Ježíš Kristus rozděluje 1Pt 2,4-8 2016 pdf mp3
Vzkaz opravodvým cizincům 1Pt 2,9-12 2016 pdf mp3
Křesťané, braňte se I. 1Pt 3,13-18 2017 pdf mp3
Křesťané, braňte se II. 1Pt 3,13-18 2017 pdf  
III.        

 

1. Janův

Vnější potvrzení nového narození II - Touha po Božím slovu, nepřítomnost hříchu a láska k bližním 1J 3,4-10 2017 pdf mp3

Zjevení

Milost vám a pokoj - od Trojjediného Zj 1,4-6 2016 pdf mp3
Neboj se toho, co máš vytrpět Zj 2,8-11 2015 pdf  
Ježíš všechno vidí a všechno ustojí Zj 2,18-29 2015 pdf  
Zamiloval jsem si Tě Zj 3,7-13 2015 pdf