Jdi na obsah Jdi na menu
 


. .

Kázání seřazená podle biblických knih

seznam knih je aktivní = klikněte na název knihy:

(V seznamu jsou jenom ty knihy, ke kterým už existuje kázání.)

NOVÝ  ZÁKON - epištoly a Zjevení

Římanům

1.Korintským

2.Korintským

Galatským

Efezským

Filipským

1.Timoteovi

Židům

Jakubův

1. Petrův

2. Petrův

1. Janův

Zjevení

 

Římanům        
Vítězství nad hříchem Ř 6,1-14 2016 pdf mp3
Svým tělem služte Pánu Ř 12,1-2 2017 pdf mp3
Mějme se rádi - i když na všechno nemáme stejný názor Ř 14,1-12 2017 pdf mp3
         
1. Korintským        
Komu patříš, toho uctívej 1K 10,14-22 2016 pdf mp3
         
2. Korintským        
Oddělte se 2K 6,14-7,1 2015 pdf  
         
Galatským        
Kristus nás vysvobodil ze zlého věku Ga 1,1-5 2015 pdf  
Duch svatý – Dárce a posvětitel nového života Ga 5,16-25 2016 pdf mp3
Ovoce Božího Ducha Ga 5,22-23 2015 pdf  
         
Efezským        
Kdyby Pán Ježíš na nebe nevystoupil 2015 Ef 1,15-23 pdf  
Nezoufej si, nepodceňuj se, nestyď se - Nanebevstoupení Páně 2017 Ef 1,20-23 pdf mp3
Duch svatý - víš, s kým máš tu čest? 2016 Ef 4,30 pdf mp3
Jen ať z vás Duch svatý není smutný - Seslání Ducha svatého 2017 Ef 4,30 pdf mp3
         
Filipským        
Pokládají tě lidé za mírného člověka? Fp 4,5 2018 pdf mp3
         
1.Timoteovi        
Bůh, náš Spasitel a Kristus, naše naděje 1Tm 1,1-2 2018 pdf mp3
O správě církve a vyučování v církvi 1Tm 1,1-7 2018 pdf mp3
Biblické slovo k volbám 1Tm 2,1-4 2018 pdf mp3
Výzva (předně) pro muže 1Tm 2,1-8 2018 pdf mp3
Výzva (předně) pro ženy 1Tm 2,8-15 2018 pdf mp3
O starších ve sboru 1Tm 3,1-7 2018 pdf mp3
Štědrá ruka Boží (Díkčinění) 1Tm 6,17-19 2018 pdf mp3
         
Židům        
Čtyři dobré rady do nového roku Žd 10,15-25 2015 pdf  
Kdyby Pán Ježíš na nebe nevstoupil 1 Žd 7,23-27 2015 pdf  
         
Jakubův        
Víra bez skutků Jk 2,1-17 2015 pdf  
Jazyk, velké zlo nebo velké dobro? Jk 3,1-12 2015 pdf  
Přátelství se světem nebo přátelství s Bohem Jk 4,1-10 2015 pdf  
Je někdo z vás nemocen? Jk 5,13-18 2015 pdf  
         
1. Petrův        
Kdo opravdu jsi 1Pt 1,1-2 2015 pdf  
Jsi pevně ukotvený? 1Pt 1,3-5 2015 pdf  
Křesťané všech zemí, radujte se 1Pt 1,1-5 2015 pdf  
Křesťané, žijte zde na zemi, jako byste byli už v nebi 1Pt 1,13-16 2015 pdf mp3
Vy, Bohem vykoupení, bojte se Boha 1Pt 1,17-21 2016 pdf mp3
Žijte podle toho, kým jste 1Pt 1,22-2,3 2016 pdf mp3
Ježíš Kristus rozděluje 1Pt 2,4-8 2016 pdf mp3
Vzkaz opravodvým cizincům 1Pt 2,9-12 2016 pdf mp3
Křesťané, braňte se I. 1Pt 3,13-18 2017 pdf mp3
Křesťané, braňte se II. 1Pt 3,13-18 2017 pdf  
Křesťané, braňte se III.- Neděle vzkříšení 1Pt 3,13-22 2017 pdf mp3
Vyzbrojte se 1Pt 4,1-6 2017 pdf mp3
Jak máme mezi sebou žít v posledním čase I - Rozumně, střízlivě, odhodlaní k modlitbám 1Pt 4,7 2017 pdf mp3
Jak máme mezi sebou žít v posledním čase II - Prokazujme jeden druhému lásku 1Pt 4,8 2017 pdf mp3
Jak máme mezi sebou žít v posledním čase III - Láskou přikrývejme hřích! 1Pt 4:8 2017 pdf mp3 
Jak máme mezi sebou žít v posledním čase IV - Buďme pohostinní ! 1Pt 4:9 2017 pdf mp3
         
2. Petrův        
Proč ses zpozdil, Pane? 2Pt 3,1-13 2018 pdf mp3
         
1. Janův        
Ježíš - náš Advokát 1J 2,1-2 2018 pdf mp3
Je v nás světlo Kristovo ? 1J 2,7-11 2018 pdf mp3
Vnější potvrzení nového narození II - Touha po Božím slovu, nepřítomnost hříchu a láska k bližním 1J 3,4-10 2017 pdf mp3
         
Zjevení        
Milost vám a pokoj - od Trojjediného Zj 1,4-6 2016 pdf mp3
Neboj se toho, co máš vytrpět Zj 2,8-11 2015 pdf  
Vím, kde bydlíš Zj 2,12-17 2018 pdf mp3
Ježíš všechno vidí a všechno ustojí Zj 2,18-29 2015 pdf  
Jsme živí jen podle jména ? Zj 3,1-6 2018 pdf mp3
Zamiloval jsem si Tě Zj 3,7-13 2015 pdf