Jdi na obsah Jdi na menu
 


....

POKUS

 

Název kázání

oddíl

rok

text

audio

Efezským        
Kdyby Pán Ježíš na nebe nevystoupil 2 Ef 1,15-23   pdf  
Duch svatý – víš, s kým máš tu čest?     pdf mp3
         
Židům        
         
         
         
         
         
         
         

 

 

2016

pdf

mp3 

 

 

2016

pdf

---

 

 

2016

pdf

 

 

 

2016

pdf

mp3

 

 

2016

pdf

mp3

O Boží prozřetelnosti

Gn 45,1-15

2016

pdf

mp3

         

2. Mojžíšova - Exodus

       

Hospodin je má záštita a píseň

Ex 15,1-2

2015

pdf

 

Proč Bůh vysvobodil svůj lid? – I.

Ex 1-15

2017

pdf

mp3  

Jak Bůh vysvobodil svůj lid? – II. Skrze prostředníka

Ex 1-15

2017

pdf

mp3

Jak Bůh vysvobodil svůj lid? – III. Svrchovaně. A skrze Beránka

Ex 1-15

2017

pdf

 
         

3. Mojžíšova - Leviticus

       

Základy správného uctívání Hospodina

Lv 10,1-7

2017

pdf

 
         

4. Mojžíšova - Numeri

       

Áronské požehnání I.

Nu 6,22-27

2017

pdf

mp3

Áronské požehnání II.

Nu 6,22-27

2017

pdf

mp3

         

5. Mojžíšova - Deuteronomium

       

Pozor na duchovní amnézii

Dt 9,1-21

2017

pdf

mp3

         

2. Paralipomenon

       

Tři duchovní zbraně

2Pa 20

2015

pdf

 
         

2. Samuelova

       

Uctíváme Hospodina správně?

2S 6

2016

pdf

mp3

         

Žalmy

       

Se svými nepřáteli se poperte

Ž 3

2015

pdf

mp3

Hospodin je tvůj ochránce

Ž 121

2016

pdf

mp3

         

Ezechiel

       

Duch svatý – víš co činí?

Ez 36,26-28

2016

pdf

mp3

         

Malachiáš

       

O úctě k Bohu

Mal 1,6-14

2015

pdf

 

Jak se pozná dobrý farář od špatného

Mal 2,1-9

2015

pdf

 

Jak se Bůh dívá na manželství křesťana s ne-křesťanem

Mal 2,10-16

2015

pdf

 

Nenávidíš rozvod

Mal2,10-16

2015

pdf

 

Okrádáme Boha

Mal 3,6-12

2015

pdf

 

Vyplácí se služba Hospodinu

Mal 3,13-24

2015

pdf

 

 

POKUS

 

Název kázání

oddíl

rok

text

audio

KNIHY STARÉHO ZÁKONA

       

1. Mojžíšova - Genesis

       

 

 

2016

pdf

---

 

 

2016

pdf

mp3

 

 

2016

pdf

mp3

 

 

2016

pdf

mp3

 

 

2015

pdf

 

 

 

2016

pdf

mp3

 

 

2016

pdf

mp3

 

 

2016

pdf

mp3

 

 

2016

pdf

mp3

 

 

2016

pdf

mp3

 

 

2016

pdf

mp3 

 

 

2016

pdf

---

 

 

2016

pdf

 

 

 

2016

pdf

mp3

 

 

2016

pdf

mp3

O Boží prozřetelnosti

Gn 45,1-15

2016

pdf

mp3

         

2. Mojžíšova - Exodus

       

Hospodin je má záštita a píseň

Ex 15,1-2

2015

pdf

 

Proč Bůh vysvobodil svůj lid? – I.

Ex 1-15

2017

pdf

mp3  

Jak Bůh vysvobodil svůj lid? – II. Skrze prostředníka

Ex 1-15

2017

pdf

mp3

Jak Bůh vysvobodil svůj lid? – III. Svrchovaně. A skrze Beránka

Ex 1-15

2017

pdf

 
         

3. Mojžíšova - Leviticus

       

Základy správného uctívání Hospodina

Lv 10,1-7

2017

pdf

 
         

4. Mojžíšova - Numeri

       

Áronské požehnání I.

Nu 6,22-27

2017

pdf

mp3

Áronské požehnání II.

Nu 6,22-27

2017

pdf

mp3

         

5. Mojžíšova - Deuteronomium

       

Pozor na duchovní amnézii

Dt 9,1-21

2017

pdf

mp3

         

2. Paralipomenon

       

Tři duchovní zbraně

2Pa 20

2015

pdf

 
         

2. Samuelova

       

Uctíváme Hospodina správně?

2S 6

2016

pdf

mp3

         

Žalmy

       

Se svými nepřáteli se poperte

Ž 3

2015

pdf

mp3

Hospodin je tvůj ochránce

Ž 121

2016

pdf

mp3

         

Ezechiel

       

Duch svatý – víš co činí?

Ez 36,26-28

2016

pdf

mp3

         

Malachiáš

       

O úctě k Bohu

Mal 1,6-14

2015

pdf

 

Jak se pozná dobrý farář od špatného

Mal 2,1-9

2015

pdf

 

Jak se Bůh dívá na manželství křesťana s ne-křesťanem

Mal 2,10-16

2015

pdf

 

Nenávidíš rozvod

Mal2,10-16

2015

pdf

 

Okrádáme Boha

Mal 3,6-12

2015

pdf

 

Vyplácí se služba Hospodinu

Mal 3,13-24

2015

pdf